עוד בפרק זה:

פיתוח משחקי מחשב

קורס יסוד בפיתוח ובעיצוב משחקי מחשב. בקורס נעבור על סקאלות נרחבות של מדיית המשחקים מעיצוב ועד תכנות.
 
מטרות הקורס
 
 רכישת ידע היסטורי על טכנולוגיות, מוצרים ושיווק של משחקי המחשב, הקניית היכולות לנתח ולבקר משחקי מחשב, רכישת הבנה ומיומנות בסביבות הפיתוח של משחקי המחשב.
 
נושאי הקורס
 
  • חשיפה לעולם המשחקים, טכנולוגיות והיסטוריה.
  • היכרות עם מסמך הקונספט.
  • הכרות בסיסית עם סביבת העבודה לפיתוח.
  • הכרות מתקדמת עם סביבת העבודה לפיתוח.
  • ביקורת וניתוח משחקי מחשב.
  • פרויקט אמצע.
  • תהליכי פיתוח (עבודת צוות) ובניית מסמך עיצוב.
  • מפגש עם יוצרים בתעשייה.
  • היכרות עם טכנולוגיות סאונד וגראפיקה.
  • פרויקט גמר.