עוד בפרק זה:

מוסמך מבדקי חדירה Penetration Testing Specialist Cyber

 
תכני הקורס
 
  • תקיפה
  • הכרת חולשות
  • כלים לביצוע מבדקי חדירה
  • סוגי בדיקות חדירה
  • בדיקת חדירה ברמה תשתיתית
  • בדיקת חדירה ברמה אפליקטיבית
  • כתיבת דו"ח בדיקה מסכם

קבלה לתכנית מותנית בעמידה בקורס מיישם הגנת סייבר בהצלחה, או במעבר ראיון קבלה
 
היקף הקורס
 
100 שעות + שלושה ימים של פרקטיקה בסימולטור סייבר
 
 

 
 
לפרטים ולהרשמה:
 
ביה"ס ללימודי תעודה, HIT מכון טכנולוגי חולון
טל': 03-5026698, 03-5026781
e-mail: exsd@hit.ac.il