עוד בפרק זה:

חדשות ואירועים

אירוע הענקת תעודות - ביה"ס ללימודי תעודה