עוד בפרק זה:

אתגרים

מנהיגות עולמית בת-קיימא- אתגרים למנהיגים יוצרי עתיד
 
פיתוח בר-קיימא הוא סיפוק צורכי ההווה, בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם.
תפיסה זו היא הבסיס לתכנית הבינלאומית לקיימות ומנהיגות, שבוגריה יעצבו את דמות החברה ויפעלו לקיום הבריאות, הרווחה והשגשוג בקרב הפרט והכלל, בארץ ובעולם.
 
1. קיימות
העיסוק בקיימות ובשימור המשאבים העומדים לרשות הדורות הבאים התמקד בעבר בעיקר בנושאי איכות הסביבה.
כיום, תחום הקיימות מיושם גם בתחומי הכלכלה והחברה, למען יצירת קיום טוב יותר לדורות הבאים. קיימות ואחריות סביבתית הן מהיעדים המרכזיים של תכנית SGLA ואחד מעולמות התוכן העיקריים שלה.
 
2. מנהיגות
מנהיגות הינה תהליך מודע היוצר שינוי דינמי והתפתחות מתמדת:
 
א. מנהיגות מודעת
מנהיגות במציאות משתנה מחייבת הבנה ותפיסה הוליסטית ומרחיקת לכת של פרטים, היבטים, מערכות יחסים, תהליכים והשלכות של כל תופעה אנושית וטבעית בעולם הסובב אותנו - מעבר לתודעה הנוכחית והמיידית שלנו, בדגש על ההשפעה הרחבה בזמן ובמרחב שיש להחלטותינו ולמעשינו.
מנהיגות המובילה תהליכים משמעותיים בזמן אמת בהרמוניה, בזרימה ובגמישות.
 
ב. יצירת מנהיגות עתידית
כשאנו נמצאים במצב של הישרדות, אנו נוטים להתמודד עם העתיד בחרדה, המביאה לנסיגה ולהתנתקות מערכי הליבה המאפיינים אותנו. במצבים אלו, אנו נוטים להתנגד למצבי שינוי ומצויים במקום של חשיבה קצרת טווח.
כשעתידה של מדינה מעוצב ע"י טראומות העבר, אין היא מוצאת את האנרגיות שישמשו אותה ליצירת עתיד טוב יותר. מנהיגות אמיתית תיצור את העתיד הרצוי באמצעות יצירת דימויים והובלת החזון אל הפועל בתקווה ובאומץ וטיפוח אופטימיות בהתמודדות בפני אתגרים לא מוכרים.
 
ג. התפתחות ודינמיות באמצעות צמיחה מתמדת
מנהיגות מאופיינת ביכולתה להתחבר לעולם הדינמי סביבה ולהגיב אליו באופן יעיל. מנהיגות תלמד מתוך האתגרים העומדים בפניה ותנצל כל הזדמנות ללמידה, צמיחה וטרנספורמציה וליצירת שינוי בר-קיימא.
 
3. עולמיות
הקיימות היא נושא קריטי לקיום האנושי ולכן הקיימות חוצה גבולות מעשה ידי אדם ומחלוקות פוליטיות, תרבותיות או דתיות. בדומה להתפתחויות טכנולוגיות המגיעות כמעט לכל מקום ברחבי הגלובוס, כך מעשים של מנהיגים מקומיים משפיעים על העולם כולו ב"אפקט אדווה".
לכן, על מנהיגים לאמץ פרספקטיבה גלובלית ולהיות מודעים לחיבורים הפיזיים, הרגשיים והרוחניים בין כל פרט לאחיו, בני האדם, ובין כל פרט לטבע ולראות בעולם כמערכת שלמה, אשר יש לפעול לשגשוגה התמידי.