תכונות אופטיות ייחודיות של סיליקון עם מבנה ננומטרי

00:00 10-05-2009