קול קורא לכנס ריאליטי ואינטרנט 2009

00:00 07-05-2009
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">ביום שני ה- 29 בחודש יוני 2009 תערוך <b><a href="https://webmail.hit.ac.il/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://webmail.hit.ac.il/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.eshnav.org.il/" target="_blank"><span style="mso-ansi-font-size: 12.0pt">עמותת אשנב (אנשים למען שימוש נבון באינטרנט)</span></a></b></span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">בשיתוף</font><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><a href="https://webmail.hit.ac.il/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://webmail.hit.ac.il/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.hit.ac.il/" target="_blank"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">H.I.T</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> - מכון טכנולוגי חולון</span></font><span style="FONT-WEIGHT: normal"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <br /></font></span></a></b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">כנס בנושא <b>"ריאליטי ואינטרנט 2009" </b>בו ידונו הסוגיות הרחבות ושאלות היסוד שקשורות בנושא:</font></span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">כיצד משפיעות תוכניות ריאליטי על נורמות והתנהגות הצופים בהם? על בני נוער וילדים?<br />האם בלוגים הם תכנית ריאליטי?<br />האם תכניות הריאליטי נדונו לעבור לאינטרנט?<br />מה השתנה מה</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">JennyCam</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> של 1996 להיום?<br />האם אתרים כמו </font></span><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Qik</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="HE">ו</span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">BlogTV</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> צריכים להיות חשופים לאותה רגולציה כמו תכניות ריאליטי?<br />האם תוכן שיווקי הוא הכיוון אליו הולכת הרשת?<br /><br /></font></span><b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">מרצים </font></span></b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">המעוניינים להעביר הרצאות או פאנלים בנושא מתחומי התקשורת, הפסיכולוגיה, הטכנולוגיה, החברה, הכלכלה והתרבות מוזמנים לשלוח הצעותיהם ופרטי ההתקשרות המלאים של המציגים לידי ד"ר חנן גזית <b>עד יום חמישי ה 7 למאי בחצות </b>לדואל: </font><a href="mailto:gazit@hit.ac.il" target="_blank"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">gazit@hit.ac.il</font></span></a><br /><br /><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">הצעה להרצאה</font></b></span><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-font-size: 12.0pt"> 30 דקות</span></b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">כותרת הרצאה, שם מציע ושיוך מקצועי+ פרטי התקשרות + תקציר הרצאה</span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">[עד 500 מילה].</span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">הצעה לפאנל/ מושב</span></b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-font-size: 12.0pt">45-60 דקות</span></b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">כותרת הפאנל, שם מציע ושיוך מקצועי + פרטי התקשרות+ תקציר פאנל [250 מילה] ושמות המשתתפים בפאנל [מכסימום 4]</span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">ותקצירי הרצאותיהם [עד 500 מילה].<br /><br />הנחיות למציגים שהצעותיכם יתקבלו ישלחו בדואל חוזר.<br /><br />בברכה,<br />ד"ר חנן גזית | חבר סגל המחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה, </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">H.I.T</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> - מכון טכנולוגי חולון והנהלת אשנ"ב, <b>בשם ועדת היגוי של כנס ריאליטי ואינטרנט 2009</b></span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font></span></b> </p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><b><span lang="HE" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">אודות | </font><a href="https://webmail.hit.ac.il/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://webmail.hit.ac.il/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.eshnav.org.il/" target="_blank"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">עמותת אשנב (אנשים למען שימוש נבון באינטרנט)</font></a></span></b><span lang="HE" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">עמותת אשנ"ב (אנשים למען שימוש נבון באינטרנט) להנצחת ערן אדרת ז"ל פועלת במטרה לקדם את מודעות הציבור, למען רווחתו, להשפעות החיוביות והשליליות שיש לשימוש ברשת האינטרנט על החברה ועל ערכיה וטיפוח שימוש בריא ונבון בה.</span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"></span></font></p>