ההיבט הבין אישי של ניהול השינוי בפרויקטים

00:00 07-03-2010