מערכות ואלקטרוניקת הספק (זרם חזק)

במשק האנרגיה בישראל קיים מחסור במהנדסי חשמל מומחים במערכות ואלקטרוניקת הספק (זרם חזק). מחסור זה נובע מפרישה טבעית של מהנדסים ממעגל העבודה, מתהליכים להפרטת משק החשמל ומהתפתחויות טכנולוגיות חדשות בתחום האנרגיה. לימודי התואר השני במכון נועדו להעשיר, להעמיק ולהרחיב את ידיעותיו של מהנדס החשמל ואת הכשרתו, כדי לשפר את תרומתו לתחום.
 
חברי הסגל המלמדים בתחום הם מן המובילים בו, ויש להם קשר הדוק עם תעשיית החשמל בארץ. רבים מבוגרי המכון מועסקים בתפקידים בכירים בתעשיית החשמל בארץ.