מסלול תקשורת

קורסי חובה
 
מספר קורס
שם קורס
סמסטר
מרצה
1.
55014
עיבוד אותות ספרתי
א
 
2.
55XXX
נושאים בתקשורת מתקדמת
א
3.
55003
מתמטיקה מתקדמת
א
 
4.
55022
התקנים משולבים בתקשורת אופטית
ב
 
5.
55024
תורת המידע
ב
6.
55025
מערכות תקשורת רדיו
ב
 
 
קורסי בחירה
מספר קורס שם קורס סמסטר מרצה
1. 55404 נושאים מתקדמים בהתקנים קוונטיים א ד"ר ב. למבריקוב
2. 55408 תכן מעגלי מיקרוגל משולבים א פרופ' מוטי חרדים
3. 55309 חיישנים ביו רפואיים (ביו חיישנים) א ד"ר רונן אלמוג
4. 55406 מערכות תקשורת תאית א פרופ' מיכאל בנק
5. 55403 נושאים נבחרים בתהליכים אקראיים ב ד"ר גרגורי סמלסון
6. 55023 נושאים נבחרים בהתפשטות גלים ב ד"ר גרגורי סמלסון
7. 55405 תקש' אופטית לא ליניארית ב ד"ר ב. למבריקוב
8. 55409 שיטות סנכרון בתקשורת ספרתית ב פרופ' אורי מחלב
9. 55415 תכן מודולים ב ד"ר אריאל לוצאטו
10. 55407 מערכות תקשורת לוויינים ב פרופ' מיכאל בנק
11. 55412 אנטנות חכמות במערכות רדיו ב פרופ' חיים מצנר