מסלול אלקטרו-אופטיקה ועיבוד תמונה

קורסי חובה

 
מספר הקורס
שם הקורס
סמסטר
מרצה
1.
55014
עיבוד אותות ספרתי מתקדם
א
 
2.
55031
תורת הקוונטים
א
 
3.
50003
מתמטיקה מתקדמת
א
 
4.
55016
עיבוד תמונה מתקדם
ב
5.
55017
אופטיקה קוונטית
ב
ד"ר ב. למבריקוב
6.
XXXXX
נושאים נבחרים בסיבים אופטיים
ב
 

קורסי בחירה

מספר קורס שם קורס סמסטר מרצה
1. 55106 מיקרו אופטיקה ואופטיקה דיפרקטיבית א פרופ' ישעיהו גלזר
2. 55210 אנרגיות חלופיות א ד"ר יפים ברקוביץ
3. 55309 חיישנים ביו רפואיים (ביו חיישנים) א ד"ר רונן אלמוג
4. 55308 קוד אופטימאלי ב ד"ר חן שגיב
5. 55307 דיודות לייזר ב ד"ר אפי רותם
6. 55102 מאפנני אור מרחביים ב ד"ר אפטר
7. 55104 מעבדה מתקדמת לאלקטרואופטיקה ב פרופ' ישעיהו גלזר
8. 55022 התקנים משולבים בתקשורת אופטית ב
9. 55103 נושאים נבחרים בסיבים אופטיים ב ד"ר פטלך
10. 55303 מיקרוסקופיה אלקטרונית קיץ איגור לפסקר