המסלול לבעלי תואר הנדסאי

 
HIT מכון טכנולוגי חולון מציע פטור בחלק מן המקצועות בתכנית הלימודים, להנדסאים בעלי דיפלומה בחשמל ואלקטרוניקה, שהשלימו את כל תכנית לימודיהם באחד מבתי הספר להנדסאים, הנמצאים בפיקוח משרד החינוך והתרבות או משרד העבודה, וזכאים להתקבל למוסד להשכלה גבוהה.
 
הנדסאי שיקבל פטור מן המקצועות המוצעים בתכנית הלימודים, יוכל לקצר את משך לימודיו בהתאם.
על פי ההנחיות של המועצה להשכלה גבוהה, תקרת הפטור להנדסאים היא בהיקף שאינו עולה על מספר שעות הלימוד בסמסטר אחד (כ-25 שעות, כ-21 נ"ז).
 
הפטור יינתן להנדסאי, שהתמחה בתחום חשמל ואלקטרוניקה, וקיבל תעודת הנדסאי עם ציון ממוצע של 80 לפחות במבחנים החיצוניים.

הנדסאי, שהתמחותו אינה בתחום חשמל ואלקטרוניקה, יקבל פטורים חלקיים בהתאם לקורסים הרלוונטיים שלמד. הסטודנט יידרש להמציא פירוט של המקצועות שלמד, כולל תכנים וגיליון ציונים מאושרים מטעם המוסד שבו למד. הנדסאי יוכל לבקש פטורים, לפי רשימת מקצועות מומלצת המתפרסמת על ידי הפקולטה.