פטורים על סמך לימודים קודמים

פטורים להנדסאים בפקולטה להנדסה

פטורים עבור שנת הלימודים תשע"ה

 
תנאים הכרחיים לקבלת פטורים:
ממוצע הנדסאים: לפחות 80 להנדסאים מוכרים בתחומי החשמל, האלקטרוניקה, מכשור ובקרה.
ציון בקורס המעניק פטור: לפחות 80.
 
מותנה בכך שהזכאות לדיפלומה התקבלה לאחר ספטמבר 2008, או למי שסיים את לימודיו לתואר הנדסאי לא לפני תשס"ט.
 
  • הערות:
    על הסטודנט להגיש בקשת פטור לגבי כל מקצוע ומקצוע בנפרד ובצירוף סילבוס הקורס, חתום על-ידי ביה"ס להנדסאים.
  • הפטור תלוי בהתאמת סילבוס הקורס המעניק את הפטור לסילבוס שנלמד במכון.
  • לא ניתנים פטורים בקורסי מדעים!
 
מספר קורס שם הקורס במכון נקודות זכות הקורס המעניק את הפטור
50008 מיתוג ותכנון לוגי 3.5 אלקטרוניקה ספרתית תורת המיתוג והדפקים
50023 מעבדה ברכיבים לוגיים 1.5 מעבדת גרעין באלקטרוניקה
מעבדה במערכות ספרתיות
50005 מעבדה להנדסת חשמל 1.5 מעבדת גרעין באלקטרוניקה
מעבדת חשמל
מעבדה לחשמל ומדידות
50183 מעבדה להתקנים אלקטרונים 1.5 מעבדת גרעין באלקטרוניקה
מעבדה באלקטרוניקה תקבילית
50016 מעגלים ספרתיים 3.5 אלקטרוניקה ספרתית אלקטרוניקה תקבילית
50010 מעבדה לאלקטרוניקה תקבילית 1.5 מעבדת גרעין באלקטרוניקה
מעבדה באלקטרוניקה ספרתית
50028 מיקרופרוססורים 3.5
מחשבים ומיקרו מעבדים
מיקרומחשבים
50030 מעבדה במיקרופרוססורים 1.5
מעבדת גרעין במחשבים
מעבדה במחשבים ובמיקרומחשבים
60001 תכנות 3.5
מחשבים ומיקרו מעבדים
תכנות מחשבים
 
מקסימום פטורים: 21 נ"ז
 
שימו לב ! אין הליך גורף של פטורים, כל בקשה לפטור תטופל לגופה!!!
 
 

טפסים


טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים לתואר הנדסאי
(לסטודנטים שהחלו את לימודיהים במכון לפני שנה"ל תש"ע)
 
 
טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים לתואר הנדסאי
(לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במכון משנה"ל תש"ע)