תנאי הרישום ותהליך המיון


תהליך הקבלה למקצועות העיצוב B.Design

עיצוב פנים, עיצוב תעשייתי ועיצוב תקשורת חזותית

הרישום למסלולי העיצוב לשנת תשע"ז יסגר בתאריך 10/03/2016
#1
זכאות לתעודת בגרות ושליחת קורות חיים
#2
תרגיל מעשי בפקולטה
עיצוב תקשורת חזותית - 20/03/2016
בנוסף לתרגיל המעשי יתקיים תרגיל רישום

עיצוב תעשייתי- 22/03/2016
בנוסף לתרגיל המעשי יתקיים תרגיל בית.
הנחיות לביצוע התרגיל ישלחו עד לתאריך: 28/02/2016

עיצוב פנים- 21/03/2016
בנוסף לתרגיל המעשי יתקיים תרגיל בית.
הנחיות לביצוע התרגיל ישלחו עד לתאריך: 28/02/2016

#3
ראיון אישי והצגת תיק עבודות
מועמדים שיעברו את שלב התרגיל המעשי יוזמנו ליום מיונים נוסף בו יתבקשו להציג תיק עבודות ולעבור ראיון אישי.
עיצוב תעשייתי- 19/04/2016
למועמדים במסלול זה יתקיים בנוסף תרגיל מעשי

עיצוב תקשורת חזותית- 20/04/2016

עיצוב פנים- 21/04/2016
#4
קבלת תשובות
תוצאות הבחינות יפורסמו באמצעות אתר המכון > ייעוץ והרשמה > סטטוס הרשמה.
ישנן שלוש תשובות אפשריות:
קבלה ללימודים, כניסה לרשימת המתנה או ניסיון נוסף בשנה הבאה.
בהצלחה!