גלריה ויטרינה / גלריה מחקרית

פתיחת התערוכה NOT YET, ALREADY אדריכלות ואנימציה