גלריה ויטרינה / גלריה מחקרית

"פרידה משלמת הבטון" של האמנית שי זכאי