גלריה ויטרינה / גלריה מחקרית

"האיש ההולך"- לראשות עריית תל אביב