בעלי תפקידים


דקאן הפקולטה: פרופ' דנה אריאלי
 
ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב: פרופ׳ דוד ראב"ד
 
ראש המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית: מר תמיר שפר
 
ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי: מר אורי אור-לוקה

ראש המחלקה לעיצוב פנים: אדר' ניסן ורשבסקי
 
עוזרת דקאן לעניינים אקדמיים: חמדה כהן
 
עוזר דקאן לענייני מנהלה ופרוייקטים מיוחדים: איליה לוי
 
רכזות:

עיצוב תקשורת חזותית
טלפקס:
03-5026816  
עיצוב תעשייתי
טלפקס:
03-5026828  
moranh@hit.ac.il
עיצוב פנים
טלפקס:
03-5026907
aditw@hit.ac.il
גיתית אייזנשטיין רכזת פקולטה
טלפקס:
03-5026711
gititai@hit.ac.il
 
 
מנהל הסדנא הכבדה: מר קובי פרי
 
 
מנהל הסדנא הקלה: מר איציק נאור

מנהל המעבדות: מר
רון הלפרין