בעלי תפקידים

 

 

דקאן הפקולטה: פרופ' דנה אריאלי

 

ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב: פרופ׳ דוד ראב"ד

 

ראש המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית: פרופ' תמיר שפר

 

ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי: מר אורי אור-לוקה

 

ראש המחלקה לעיצוב פנים: אדר' ניסן ורשבסקי

 

עוזרת דקאן לעניינים אקדמיים: חמדה כהן

 

עוזר דקאן לענייני מנהלה ופרוייקטים מיוחדים: איליה לוי

 

רכזות:
עיצוב תעשייתי
טלפקס:
03-5026828  
moranh@hit.ac.il
עיצוב פנים
טלפקס:
03-5026907
aditw@hit.ac.il
גיתית אייזנשטיין רכזת פקולטה
טלפקס:
03-5026711
gititai@hit.ac.il
 
 מנהל הסדנא הכבדה: מר קובי פרי
 
מנהל הסדנא הקלה: מר איציק נאור


מנהל המעבדות: מר
רון הלפרין