קורסי בחירה

קורסי בחירה - תואר ראשון בעיצוב - סמסטר א' - תשע"ו

שימו לב! פתיחת קורס מותנת במינימום נרשמים


שם הקורס
מרצים
יום
שעות
נ. זכות
ש"ס
הקבץ
ראשון
14:00 - 18:00
4
4
עיוני *
ד"ר ק' לוי דרור
ראשון
14:00 - 18:00
4
4
עיוני *
שלישי
09:00 - 13:00
4
4
עיוני *
שלישי
09:00 - 13:00
4
4
עיוני *
שלישי
09:00 - 13:00
4
4
עיוני *
שלישי
09:00 - 11:00
2
2
עיוני
שלישי
09:00 - 11:00
2
2
עיוני
שלישי
09:00 - 11:00
2
2
עיוני
שלישי
11:00 - 13:00
2
2
עיוני
שלישי
11:00 - 13:00
2
2
עיוני
שלישי
11:00 - 13:00
2
2
עיוני
חורש יואב
שלישי
11:00 - 13:00
2
2
עיוני
שלישי
14:00 - 16:00
2
2
עיוני
לבנון רני
שלישי
14:00 - 16:00
2
2
עיוני **
עו"ד פרייס איל
שלישי
16:00 - 18:00
2
2
עיוני
שלישי
14:00 - 18:00
2
2
עיוני
חדשנות בפיתוח
שירה באום שלישי
09:00 - 11:00
2 2 עיוני
 

 
 
 
 
 
למל יוסי
ראשון
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
ראשון
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
ראשון
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
כהן גולי
ראשון
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
ראשון
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
ראשון
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
ראבד דוד
ראשון
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
ראשון
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
ראשון
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
ראשון
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
פרופ' אריאלי דנה | חורש יואב
ראשון ורביעי
14:00 - 18:00
5
8
עיצוב
בורשטיין איתמר
שלישי
9:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
הררי רוית
שלישי
9:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
גולדשטיין גרי 
שלישי
9:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
שלישי
9:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
רוזין נינה 
שלישי
9:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
שלישי
9:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
שלישי
9:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
שלישי
9:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
שלישי
9:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
שלישי
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
שינדלר אסף 
שלישי
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
סט הדס 
שלישי
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
שלישי
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
קרמן מיה 
שלישי
9:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
בניה של אובייקטים אינטראקטיביים IDHO 
שלישי
9:00 - 13:00
3.5
4
עיצוב
 
 
2.5
4
עיצוב ***
 
 
 
2.5
 
4
עיצוב ***
 
 
תומר קורן
 
 
 
 
 
2.5
 
4
עיצוב ***
 

* פרוסמינריון בחירה חובה לשנה ג'
** המרכז החדש
*** מותנה בבחירת המרצה לאחר מפגש ראשוני

 
 
הקורסים הנ"ל מתקיימים במסגרת התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב ומוצעים  לסטודנטים מהתואר הראשון בעלי ממוצע של 87 ומעלה.

סטודנטים המעוניינים להירשם אנא שילחו מייל בפירוט שמכם ושם הקורס למייל hemdac@hit.ac.il

שם הקורס
מרצים
יום
שעות
נ. זכות
ש"ש
הקבץ
ייצוג של שפה ומציאות במדיות המסך  יורן נועם
שלישי
16:00 - 18:00
2
2
עיוני
עיצוב באמצעות שפה, טקסט ואינטראקציה  ד"ר אומנסקי דניאל 
שלישי
14:00 - 18:00
3
4
עיצוב
חשיבה עיצובית כמנוף לחדשנות חברתית  מולאי ארז 
שלישי
14:00 - 18:00
3
4
עיצוב