בחינה פסיכוטכנית

 
 • הבחינה הפסיכוטכנית מיועדת למועמדים אשר לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית או שהציון שהשיגו בבחינה הפסיכומטרית אינו עומד בתנאי הסף לקבלה.
 • הבחינה הינה בחינת התאמה ללימודים ב-HIT מכון טכנולוגי חולון, ונבנתה במיוחד עבור המסלולים השונים הנלמדים ב-HIT (לכן, לא ניתן לקבל מבחנים ממוסדות אחרים).
 • יחד עם זאת, מועמדים שנבחנו בעבר בבחינה פסיכוטכנית באמצעות "מכון תיל אינטרנשיונל" יוכלו ליצור איתם קשר לבחון אפשרות המרה/השלמה פרקים רלוונטיים
 • הבחינה ממוחשבת, מתמשכת כ-3 שעות, נערכת על ידי מכון "תיל אינטרנשיונל", מתקיימת ב-HIT באופן תדיר לאורך כל השנה, לפי מועדים שיפורסמו לנרשמים.
 • מועמדים עם לקויות למידה מוכרות המעוניינים להיבחן בתנאים מותאמים יפנו ל: til.office@tilint.comכדי להסדיר זאת מבעוד מועד.
 • ציוני הבחינה מקבילים לציוני הפסיכומטרי ונעים בין 200 ל-800 והציון המינימלי הנדרש לקבלה ל-HIT עומד על 550.
 • עלות הבחינה - 185 ש"ח.
 • ניתן לחזור ולהיבחן כל 5 חודשים.
 • מועמד הנדרש לבחינה פסיכוטכנית יוזמן אליה על ידי מרכז לייעוץ ולהרשמה.
 • קיימת אפשרות להיבחן בשפה זרה: אנגלית, רוסית, ערבית, צרפתית וספרדית, למעוניינים בכך יש לעדכן את המכון בעת ההרשמה למבחן.
 • בשאלות לדוגמה ניתן לצפות באתר מכון תי"ל: www.tilint.co.il.
 • בספריית המכון קיים ספר הכנה לבחינות מיון שניתן להשתמש בו. כמו כן, קיימות חברות חיצוניות שמוכרות ערכות הכנה לבחינה - יודגש שאין חובה.
 
הבהרה: רמתך באנגלית תקבע ע"י מבחן אמי"ר/אמי"רם באופן נפרד (ניתן להיבחן ב-HIT לאחר קבלתך ללימודים)