בחינה פסיכוטכנית

 
 • הבחינה הפסיכוטכנית מיועדת למועמדים אשר לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית או שהציון שהשיגו בבחינה הפסיכומטרית אינו עומד בתנאי הסף לקבלה. מועמד הנדרש לבחינה פסיכוטכנית יוזמן אליה על ידי מדור רישום.
 • הבחינה הינה בחינת התאמה ללימודים ב - HIT מכון טכנולוגי חולון, ונבנתה במיוחד עבור המסלולים השונים הנלמדים ב- HIT (לכן, לא ניתן לקבל מבחנים ממוסדות אחרים).
  יחד עם זאת, מועמדים שנבחנו בעבר בבחינה פסיכוטכנית באמצעות "מכון תיל אינטרנשיונל" יוכלו ליצור איתם קשר לבחון אפשרות המרה/השלמה פרקים רלוונטים
 • הבחינה ממוחשבת, מתמשכת כ- 3 שעות, נערכת על ידי מכון "תיל אינטרנשיונל", מתקיימת ב- HIT באופן תדיר לאורך כל השנה, לפי מועדים שיפורסמו לנרשמים.
 • ציוני הבחינה מקבילים לציוני הפסיכומטרי ונעים בין 200 ל- 800 והציון המינימלי הנדרש לקבלה ל-HIT עומד על 550.
 • עלות הבחינה – 175 ₪ באמצעות תשלום באתר "מכון תיל אינטרנשיונל" כחלק מתהליך הרישום לבחינה (יש להצטייד בתעודת זהות וקבלה על התשלום ביום מעוד הבחינה).
 • ניתן לחזור ולהיבחן כל 5 חודשים.
 • מועמד הנדרש לבחינה פסיכוטכנית יוזמן אליה על ידי מדור רישום.
 • בעיקרון אין צורך ללמוד לקראת הבחינה – בשאלות לדוגמה ניתן לצפות באתר מכון תי"ל.
  יחד עם זאת, בספריית המכון קיים ספר הכנה לבחינות מיון שניתן להשתמש בו. כמו כן, קיימות חברות חיצוניות שמוכרות ערכות הכנה לבחינה -יודגש שאין חובה.
 
 
*הבהרה: רמתך באנגלית תקבע ע"י מבחן אמי"ר/אמי"רם באופן נפרד (ניתן להיבחן ב- HIT לאחר קבלתך ללימודים)