רשימת מכרזי המכון

אספקת שירותי מזון בקמפוס המכון

מכרז לקבלת שירותי ניקיון

למתן שירותי ביקורת פנימית

למתן שירותי רו"ח עבור מכון טכנולוגי חולון

לאספקת שרותי יחסי ציבור

בניית מעבדה משולבת בקומת הקרקע בבניין 8