רשימת מכרזי המכון

מכרז לקבלת שירותי ניקיון

למתן שירותי ביקורת פנימית

למתן שירותי רו"ח עבור מכון טכנולוגי חולון

לאספקת שרותי יחסי ציבור

בניית מעבדה משולבת בקומת הקרקע בבניין 8