מבט כולל

 
המחלקה ללימודים רב-תחומיים מופקדת על שני מרכיבי לימוד שתלמידי המכון חייבים בהם במסגרת לימודיהם לתואר: לימודים רב תחומיים ולימודי אנגלית לצורך השגת רמת פטור הנדרשת בתואר ראשון.
 

לימודים רב-תחומיים
 
כחלק מלימודיהם לתואר ראשון, חייבים כל תלמידי תואר ראשון במכון בקורסים רב-תחומיים. קורסים אלה מקנים ידע וכישורי חשיבה בתחומי הרוח, החברה ומדעי האדם והסביבה, ומהווים נדבך השכלתי אקדמי הנוסף על הלימודים הפקולטה או המחלקה ומקצועות המשנה הקשורים אליהם. בנוסף, ניתן להשתתף במסגרת המחלקה בקורסים המכשירים לפעילות קהילתית, ומשלבים פרוייקטים חברתיים.
 

לימודי אנגלית
 
כל תלמידי המכון מחוייבים להגיע לידיעת אנגלית ברמה גבוהה, כנדרש במסגרת הלימודים לתואר ראשון בכל מוסד אקדמי מוכר בישראל. על הוראת אנגלית במכון מופקדת היחידה לאנגלית, הפועלת במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים.