מבט כולל


המחלקה ללימודים כלליים מופקדת על שני מרכיבי לימוד שתלמידי המכון חייבים בהם במסגרת לימודיהם לתואר:לימודים כלליים; לימודי אנגלית (לכלל התלמידים).

לימודי תשתית

תלמידי המכון, בכל פקולטות הלימוד חייבים בקורסים כלליים כחלק מלימודיהם לתואר.
לימודים כלליים הם לימודים אקדמיים הנלמדים מחוץ למסגרת הישירה של לימודים מקצועיים לתואר. מטרתם היא , ולהקנות לסטודנט ידע וכישורי חשיבה בתחומי תרבות, חברה ומדעי האדם והסביבה, כמרכיב השכלתי הנוסף על הלימודים הטכנולוגיים ומקצועות המשנה הקשורים אליהם. בנוסף נכללים בלימודים קורסים המקנים כישורים ומיומנויות ייעודיים הנדרשים לסטודנט ולבעל מקצוע בתחומי הנדסה ועיצוב.
 

לימודי אנגלית

כל תלמידי המכון מחוייבים להגיע לידיעת אנגלית ברמה גבוהה, כנדרש במסגרת הלימודים לתואר ראשון בכל מוסד אקדמי מוכר בישראל. על הוראת אנגלית במכון מופקדת היחידה לאנגלית, הפועלת במסגרת המחלקה ללימודים כלליים.