מנהלת המחלקה

מנהלת המחלקה
ממונה אקדמית על לימודי אנגלית: ד"ר אירן רבינוביץ

יועץ אקדמי ללימודים כלליים (בעבר לימודי תשתית):
ד"ר גדעון סגל
 
יועצות אקדמיות ללימודי אנגלית:
ד"ר אירן רבינוביץ (שנים ב'-ד')
גב' סנדרה שוורצברג ( שנה א')

 
מרכזת המחלקה: גב' דליה שטיין
טלפון:
 03-5026660
פקס: 03-5026654