מנהלת המחלקה

מנהלת המחלקה

ראש המחלקה ללימודים כלליים: ד"ר פרנסין רובינסון
מ"מ ראש המחלקה ללימודים כלליים: ד"ר גדעון סגל
ראש היחידה ללימודי אנגלית: ד"ר אירן רבינוביץ

יועץ אקדמי ללימודים כלליים ולימודי תשתית:
ד"ר גדעון סגל
 
יועצות אקדמיות ללימודי אנגלית:
ד"ר פרנסין רובינסון (שנים ב'-ד')
גב' רות אלנבורגן-ספיבניק (שנה א')

 
מרכזת המחלקה: גב' דליה שטיין
מיקום:  בנין 5, קומה ג', חדר 310
טלפון:
 03-5026660
פקס: 03-5026654