מנהלת המחלקה

מנהלת המחלקה
 
ראש המחלקה ללימודים רב-תחומיים: ד"ר נאווה שקד
 
ממונה אקדמית על לימודי אנגלית: ד"ר אירן רבינוביץ

 

 

 

 


יועץ אקדמי ללימודים רב-תחומיים (בעבר לימודי תשתית):
ד"ר גדעון סגל

 

 
יועצות אקדמיות ללימודי אנגלית:
ד"ר אירן רבינוביץ (שנים ב'-ד')
גב' סנדרה שוורצברג ( שנה א')

 

 
 
מרכזת המחלקה: גב' דליה שטיין

 

טלפון:
 03-5026660
פקס: 03-5026654