שאלות ותשובות

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

מהם הלימודים התשתית?
בעיקר קורסים בתחומי מדעי הרוח והחברה. ישנן גם סדנאות בשידורי רדיו ובהפקת סרטי קולנוע בוידיאו.
 
 
אני לומד לתואר בתחום טכנולוגי – למה מחייבים אותי ללמוד קורסי תשתית?
בכל המוסדות להשכלה טכנולוגית גבוהה בעולם מקובלת ההשקפה שכל בוגר מוסד אקדמי חייב להיות גם בעל מושגים וכלי חשיבה בתחום מדעי האדם (חברה ורוח), בנוסף על הידע המקצועי שהוא רוכש בלימודיו. תפיסה זו מיושמת באופן נרחב בטובים שמוסדות ההשכלה הגבוהה בעולם המערבי. מכון טכנולוגי חולון שותף גם הוא לתפיסה זו, ומיישם אותה במתכונת הנוכחית מאז שנת תשס"ג.
יש לדעת, שהכללת לימודי רוח וחברה במסלול לתואר ראשון נקבעה בהנחיות המועצה להשכלה גבוהה, הנחיות המחייבות את כל המוסדות האקדמיים המלמדים מקצועות טכנולוגיים
 
 
 
מה יתרמו לימודי התשתית לכישורי המקצועיים?
מבחינה טכנית-מעשית, ספק אם תהיה להם תרומה כלשהי לעבודתך. ואולם, כבעל תואר אקדמי בתחום טכנולוגי (או בעיצוב), אתה עתיד לעסוק במקצוע שלך במסגרת חברתית ובתוך סביבה תרבותית שבה תחיה, ובמסגרתה תביא לידי ביטוי את הכלים שרכשת. לפיכך מן הראוי שתהיה לך גם הכשרה אקדמית, הבנה ומושגי יסוד בתחומים הומאניים וחברתיים.
 
 
מי קובע איזה קורסי תשתית יילמדו?
נדון ומאושר בועדת קוריקולום מחלקתית. לאחר מכן הוא נמסר לדיון ואישור בועדת קוריקולום עליונה של המכון. מרצי המחלקה הינם מומחים בתחומם, ובעלי הכשרה אקדמית גבוהה ונסיון הוראה עשיר.
 
 
אני ורבים מחברי רוצים ללמוד ספרדית. למה אין קורסי שפה במסגרת לימודי התשתית?
קורסים התחלתיים בשפה זרה אינם יכולים להיחשב קורסים אקדמיים, ולכן אינם יכולים להיכנס לתכנית לימודים לתואר
 
 
לא הצלחתי למצוא קורס שמענין אותי. למה אין קורסי תשתית בנושאים נוספים?
אנו מחדשים מדי שנה את מערכת הקורסים. לדוגמא, בשנים האחרונות נוספו הקורסים: "צה"ל בעידן המידע", "אתגר הגלובליזציה", "ידיעה ורגשות", "המצב הטבעי והמדינה". אם לא מצאת את מבוקשך בסמסטר מסוים, סביר שתמצא בסמסטר הבא קורס ההולם את העדפותיך.
המחלקה ללימודים כלליים משתדלת לגוון את התכנית ככל הניתן, ונותנת קורסים בנושאים הסטוריים, פוליטיים, פילוסופיים, תקשורתיים, חברתיים, פסיכולוגיים וכד', וכן סדנאות להתנסות מעשית באולפן השידור של המכון, וסדנה בכתיבה עיתונאית ואישית.
 
לא הספקתי להירשם לקורס תשתית, וההרשמה נסגרה בשל מילוי המכסה. למה אינכם מאפשרים לי להירשם לקורס?
אכן, המחלקה ללימודים כלליים מקפידה שלא לרשום תלמידים מעבר למכסה שנקבעה מראש. הסיבה העיקרית היא: כיתות גדולות מדי אינן מספקות תנאים הולמים ללמידה של הקורסים בלימודים הכלליים.
 
 
הייתי במילואים ולא יכולתי להירשם לקורס תשתית. מדוע אינכם מתחשבים בי ורושמים אותי מעבר למכסת הקורס?
מילואים אינה הסיבה היחידה שתלמידים אינם נרשמים בזמן. לתלמידים רבים יש סיבות שמקשות עליהם להירשם בזמן, ולא ניתן להתחשב באחדים ולקפח אחרים. יחד עם זאת, המערכת הממוחשבת מאפשרת רישום מרחוק, וניתן גם לפנות בעוד מועד בטלפון למזכירות המחלקה ולבקש עזרה בנושא.
 
 
למדתי במוסד אחר קורסים במדעי החברה. האם אני יכול לקבל פטור מלימודי התשתית?
תלמיד זכאי לפטור מלימודים כלליים על-בסיס לימודים קודמים, בכפוף לתנאי הפטור בתקנון המכון ולקריטריונים שנקבעו על-ידי המחלקה. על-מנת לקבל את הפטור על התלמיד להגיש בקשה על-גבי טופס מיוחד, ולצרף מסמכים כראיה ללימודיו הקודמים. לקבלת הנחיות מדויקות ולמילוי הטופס יש לפנות למנהל הסטודנטים.
 
 
למדתי באוניברסיטה קורס בנושא "ביולוגיה של התא". האם מגיע לי פטור מלימודי תשתית? 
הקורסים הכלליים מקנים השכלה בתחום מדעי הרוח והחברה. לפיכך, ניתן לקבל פטור רק על-סמך לימוד קודם של קורסים בתחומים אלה. הקורס "ביולוגיה של התא" שייך לתחום המדעים המדויקים, ולכן אינו עונה על הקריטריונים לקבלת פטור.
 
 
למה מחייבים נוכחות בכיתה בקורסי לימודי התשתית?
הנוכחות בכיתה חיונית להבנה אמיתית של החומר במדעי הרוח והחברה. החלופה הנפוצה של לימוד לקראת המבחן ממחברות חברים, מאתרי אנטרנט וכד', מביאה לפגיעה של ממש באיכות הלימוד. בנוסף לכך, על-מנת לקים שיעורים מועילים ופוריים, נדרשת נוכחות של מספק מספיק של תלמידים, המעלים שאלות ותורמים היבטים לדיון בכיתה. היעדרות נרחבת של התלמידים מהשיעורים מדלדלת את הדיון בשיעורים, ופוגעת ברמת הלימוד הכללית.
 
יש לי שני מבחני תשתית באותו יום ובאותה שעה. מה לעשות?
עליך להיבחן באחד מהם לפי בחירתך במועד א', ובמקצוע השני תיבחן במועד ב'. במקצוע זה מועד ב' ייחשב לך כמועד א'.
 
למה לא סורקים ומפרסמים באתר המכון את המבחנים בלימודי התשתית?
בדרך כלל לא נהוג לפרסם מחברות בחינה במדעי הרוח והחברה. הסיבה היא שפרסום מחברות הבחינה מעודד אצל חלק מהתלמידים למידה שטחית על-סמך המבחנים במקום למידה רצינית במהלך הקורס עצמו.
 
האם אני יכול לראות את מחברת המבחן שלי לאחר הבחינה?
כן. עליך לבקש זאת ממרצה הקורס, ותוכלו לעיין במשותף במחברת הבחינה בשעת הקבלה